تبلیغات

استفاده از فناوری نانو در میکروپیل سوختی

ایسنا: شركت پیل سوختى Pacific اعلام كرد به پلاسماى موج كوتاه جدیدى دست یافته است كه روش رسوب دهى بخار شیمیایى را بهبود مى بخشد. این روش جدید توسط شركت «سكى تك نوترون» در آزمایشگاه این شركت واقع در پارك تحقیقاتى دانشگاه ریورساید كالیفرنیا ارائه شده است. از این روش CVD براى توسعه نانولوله هاى كربنى و دیگر نانوساختارهاى مورد نیاز در تحقیقات پایه و همچنین در نمونه هاى تجارى استفاده مى شود. جورج نماینده این شركت اظهار مى كند: این شركت قادر است روش CVD را كه توسط محققان راهبر جهان در زمینه تحقیق و توسعه و تولید مواد نانوكربنى استفاده مى شود، بسط دهند. این روش پیشرفته CVD كه مطابق با آخرین فناورى هاى موجود است، اجازه خواهد داد تا تلاش هاى این شركت در توسعه پیل هاى سوختى مبتنى بر نانولوله هاى كربنى گامى بزرگ به جلو بردارد. سرمایه گذارى این شركت بر اساس راهبرد پیشرفت و تجارى سازى است. استفاده از این ابزار قدرتمند، موقعیت این شركت را در بین شركت هاى مرتبط ارتقا خواهد داد و زمان رسیدن به بازار محصولات فناورى نانو قابل حمل مبتنى بر پیل سوختى را كاهش خواهد داد. هدف این شركت تولید پیل هاى سوختى با استفاده از فناورى نانو براى كاهش هزینه تولید و بهبود عملكرد محصولات این شركت در بازار پیل هاى سوختى قابل حمل و با اندازه میكرو است.